Amics CFL

Història del CFL

Centre de Formació del Laberint

Una mica d'història

El Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona es va crear l’any 1917, sota la direcció de l’arquitecte i paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981) fins al 1937. El 1933, Parcs i Jardins, a idea del mateix Rubió, es va inaugurar una escola de jardineria a Montjuïc, pionera i un referent en la jardineria a Catalunya i a l’Estat espanyol en la formació per a Professionals i Afeccionats, amb professors com Miquel Aldrufeu Gurgui (1889-1948) i Joan Pañella i Bonastre (1916-1992). L’objectiu de l’escola era formar joves per a personal tècnic del Servei Municipal de Parcs i Jardins de la ciutat i, a més, fomentar sempre l’afició per la jardineria entre la ciutadania.

Als anys seixanta, van néixer els Cursos per Afeccionats, que van gaudir d’un gran èxit i en l’any 1969 s’obren els estudis a les noies. Aquest increment d’alumnes obliga, ampliar les aules i posar en marxa altres serveis per garantir un bon ensenyament. No és fins el 14 d’octubre de 1993 quan s’inaugura el Centre de Formació en Jardineria i Paisatge Rubió i Tudurí (actual Centre de Formació del Laberint), a l’edifici del Palau Desvalls del Parc del Laberint d’Horta per tal d’acollir més cursos i alumnes per afeccionats. Ara, desprès de 25 anys continua sent un referent de la formació en jardineria i paisatgisme -tant per a aficionats com professionals.

La Biblioteca del CFL

La Biblioteca ubicada en les dependències del Centre de Formació del Laberint concentra la seva especialització en la jardineria i el paisatgisme, a més, és d’accés obert a totes les persones interessades en aquestes matèries. El seu fons documental també recull temes de botànica, disseny de jardins, flora i floricultura, arboricultura, parcs i jardins de Barcelona i el món, i altres temàtiques afins com l’ecologia, el medi ambient, la biodiversitat o l’horticultura. 

El seu fons inicial té els seus orígens en el Servei Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, creat l’any 1917, per a l’ús dels seus tècnics i empleats. La Biblioteca es traslladà en l’any 2002 al Centre de Formació del Laberint, a l’edifici del Palau Desvalls del Parc del Laberint d’Horta, que des del 1993 impartia cursos sobre jardineria, paisatgisme i horticultura. És en aquest any, quan s’habilita el què antigament eren les cavallerisses del Palau, a l’ala dreta de l’edifici, per crear la futura i definitiva seu de la que seria anomenada Biblioteca de Parcs i Jardins on acolliria tot el fons dividit en diferents estàncies i departaments de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Actualment, compta amb gaire bé 4.300 volums i està subscrita, actualment, a una trentena de revistes especialitzades. Cal destacar, també, la col·lecció especial sobre la vida i obra de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte, dissenyador de jardins i urbanista, nomenat director de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona en el 1917. 

Ofereix un ampli ventall de serveis gratuïts com són: sala de consulta, préstec individual, servei d’informació i referència sobre qualsevol aspecte relacionat amb la temàtica del centre i butlletí de novetats bibliogràfiques entre d’altres.

El fons documental en suport paper i en format electrònic es pot consultar al Catàleg de l’Ajuntament de Barcelona BCNexplor@ i al Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de les Universitats de Catalunya (CCBUC).

Top