Amics CFL

Història de l'Associació

L'Associació del CFL

Una mica d'història

El naixement de la nostra Associació va ser el resultat d’una sèrie d’accions dels alumnes del Centre de Formació Laberint (CFL) encaminades a la continuïtat del centre.

A final del curs 2015-16 es respirava al CFL un ambient de final d’etapa. L’Ajuntament de Barcelona deixava entreveure un canvi de política educativa jardinera orientada cap als centres cívics. Tampoc hi havia cap relleu efectiu en la direcció del Centre, l’immoble estava molt degradat, els professors inquiets i els alumnes van entrar en un núvol d’incerteses. Tanmateix, una part important de l’alumnat es va mobilitzar per cercar respostes i procurar la supervivència del Centre.

El juny del 2016 van començar les reunions a l’aire lliure tot just a l’entrada del Parc. Les primeres propostes d’accions incloïen escrits als diaris, a l’alcaldessa i a la regidora d’Ecologia Urbana. També molts alumnes van enviar missatges de petició a la Web de l’Ajuntament. Fins i tot es van recollir unes 1.800 firmes que donaven suport a les nostres reivindicacions.

Com a resultat de les nostres accions, el 15 de juny de 2016 va arribar la primera resposta per part de gerència de Parcs i Jardins. Asseguraven la continuïtat del CFL i tot i que parlaven de la importància del paper de la formació en matèria de jardineria, les bones paraules de l’Ajuntament no eren convincents. Posteriorment, la regidora d’Ecologia Urbana ens va rebre al juliol. Va assegurar, entre d’altres, la continuïtat del CFL, una inversió d’1,2 M € per a la restauració de l’edifici i la formació d’una taula de treball conjunta.

Passat l’estiu, el Centre va reiniciar les classes i tot semblava transcórrer amb normalitat. Un petit grup d’alumnes continuava amb les reunions, però l’hivern començava i les propostes de l’Ajuntament no arribaven. Va ser el 6 març de 2017, en la reunió convocada al Bar Estudiantil, quan vam decidir crear una associació per tenir base legal i jurídica amb la qual poder actuar davant les polítiques del consistori de Barcelona. Tot seguit es va crear una Comissió promotora, es van nomenar uns representants per les gestions amb el Departament  de Parcs i Jardins i els vam transmetre els objectius de l’associació que es volia fundar. Aquest punt d’inflexió va significar un canvi radical en les posicions dels nostres interlocutors. S’iniciava una nova etapa de col·laboració.

La Direcció d’Espais Verds va escoltar els representants de l’alumnat i van concedir permís per poder fer reunions en el CFL utilitzant les seves instal·lacions, lloc on la Comissió promotora va treballar per endegar totes les gestions administratives necessàries per crear l’Associació, al mateix temps que perfilava tota l’estructura futura.

Finalment, el 17 de desembre de 2017, vint-i-cinc alumnes i dos professors, es reunien en el local La Caldera de les Corts i aprovaven l’acta fundacional de l’Associació d’Alumnes i ex-Alumnes del Centre de Formació del Laberint. Havia nascut la nostra Associació integrada per professors, alumnes i exalumnes, amb l’objectiu d’establir ponts entre tots ells i el CFL, promovent el coneixement i la divulgació del món vegetal en general, de la jardineria en particular i del paisatgisme i la biodiversitat entre els seus associats i la ciutadania, a redós del Centre de Formació del Laberint, que és la seva raó de ser.

Top