ENLLAÇOS D'INTERÈS

Nota Legal

L’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint, proveït amb CIF G-67151217, adreça Nena Casas, 71, 08017, de Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de https://amicscflaberint.cat

Amb els límits establerts a la llei, l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet https://amicscflaberint.cat pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint no pot controlar. Per tant, l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades us informem que,
mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractats als fitxers de l’Associació Amics del Centre de Formació del Laberint per tal de poder-lo prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a secretaria@amicscflaberint.cat.

Top